Abdominal Examination Trainer

Product No. AAALT60000


You will receive:

  • 60005 Abdominal Examination Base Unit
  • 60006 Abdominal Examination Skin
  • 60007 Abdominal Fluid Bag
  • 60008 Abdominal Examination Organ Locator
  • 60009 Abdominal Wall
  • 60010 Abdominal Examination Livers (set of 3)
  • 60011 Abdominal Examination Spleens (set of 2)
  • 60012 Abdominal Examination Kidneys (x2)
  • 60013 Abdominal Examination Bladder
  • 60014 Abdominal Examination Pathologies (set of 6)
  • 60015 Abdominal Examination Aortas (set of 2)
  • 60016 Abdominal Examination – Distension Set
  • Carry case

En anatomiskt korrekt vuxen manlig torso, som används för att undervisa och öva palpation, auskultation och perkussion av buken.

Perfekt för OSCE:s förberedelse och bedömning.

Med utbytbara organ av varierande storlek, och en integrerad MP3-spelare som ger realistiska ljud, ger utbildaren möjlighet att skilja mellan olika sorters patologi.


Skills Gained:

  • Kännetecken i bukregionerna och underliggande anatomi
  • Öva i bukpalpation, auskultation och perkussion
  • Förmåga att skilja normal från abnorm patologi
  • Identifiering av ascites, speciellt vätskeansamling och vätskans rörlighet
  • Identifiering av gasdistension och tarmobstruktion
  • Professionell-till-patientkommunikation


You will receive:

  • 60005 Abdominal Examination Base Unit
  • 60006 Abdominal Examination Skin
  • 60007 Abdominal Fluid Bag
  • 60008 Abdominal Examination Organ Locator
  • 60009 Abdominal Wall
  • 60010 Abdominal Examination Livers (set of 3)
  • 60011 Abdominal Examination Spleens (set of 2)
  • 60012 Abdominal Examination Kidneys (x2)
  • 60013 Abdominal Examination Bladder
  • 60014 Abdominal Examination Pathologies (set of 6)
  • 60015 Abdominal Examination Aortas (set of 2)
  • 60016 Abdominal Examination – Distension Set
  • Carry caseTop of Page