Klinisk Manligt Bäcken Trainer

Product No. AAALT60951


You will receive:

AAALT60952 CMPT Modul 1: Normal
AAALT60953 CMPT Modul 2: Varicocele
AAALT60954 CMPT Modul 3: Tumors
AAALT60955 CMPT Modul 4: Epididymal Cysts
AAALT60956 CMPT Modul 5: Hydrocele
AAALT60957 CMPT Modul 6: Orchitis/Epididymo-orchitis
AAALT60958 CMPT Modul 7: Indirect Inguinal HernIa
AAALT60959 CMPT Buk insats
AAALT60960 2 CMPT Blygdben
AAALT60961 2 CMPT Förhudar (varje förpackning innehåller 2 förhudar & 3 glidmedelspåsar)
1 Nedre torso
1 Stödbas
2 Väska - 1 modul, 1 trainer
1 LED ljuspenna

Procedure:

Vår anatomiskt noggranna trainer är en idealisk plattform för undervisning och lärande för manlig bäckenundersökning och diagnos.

Den användarvänliga designen kombinerad med tydliga anatomiska landmärken och en rad patologier skapar en realistisk träningserfarenhet för studenter på alla nivåer inom vårdutbildning.

 

Journal of Surgical Education, Volume 74, Issue 3 May-June 2017 "Our study demonstrates that the CMPT MK 2—Advanced models have high “face validity” and may be a valuable tool for surgical education.

The use of these models should be explored for use in the curriculum at medical school." 


Skills Gained:

  • Korrekt undersökningsförfarande för manliga bäcken
  • Undersökning och utvärdering av:
    • Normal anatomi
    • Testikulära abnormiteter
    • Buk- och bäckensmärta
  • Torr kateterisering


You will receive:

AAALT60952 CMPT Modul 1: Normal
AAALT60953 CMPT Modul 2: Varicocele
AAALT60954 CMPT Modul 3: Tumors
AAALT60955 CMPT Modul 4: Epididymal Cysts
AAALT60956 CMPT Modul 5: Hydrocele
AAALT60957 CMPT Modul 6: Orchitis/Epididymo-orchitis
AAALT60958 CMPT Modul 7: Indirect Inguinal HernIa
AAALT60959 CMPT Buk insats
AAALT60960 2 CMPT Blygdben
AAALT60961 2 CMPT Förhudar (varje förpackning innehåller 2 förhudar & 3 glidmedelspåsar)
1 Nedre torso
1 Stödbas
2 Väska - 1 modul, 1 trainer
1 LED ljuspenna
Top of Page