Personliga uppgifter och övrig information
 
 I enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) informeras du härmed om att de uppgifter som lämnas till AB K Waldemar Larsson kommer att användas uteslutande för ändamålet att ge dig så effektiv respons som möjligt. Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per kalenderår för att få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter. De uppgifter som lagras är i allmänhet namn, titel, arbetsadress, telefonnummer och Emailadress.
 

Webbplatsen är inte konstruerad för att ta emot konfidentiell information, som du eventuellt skickar.  Ingen information – oavsett dess form: dokument, data, bilder, frågor, förslag, idéer, anmärkningar eller liknande – som du skickar till webbplatsen betraktas därför av AB K Waldemar Larsson som öppna och allmänna.  Det faktum att du skickar dessa data till oss medför därför att vi anser oss ha rätten att använda och/eller överföra dem för att behandla din order/förfrågan.  

 Top of Page